top of page
PAiflow

Heading 1

In onze praktijk maken wij gebruik van de Airflow of Air Polisher. Dit is een apparaat dat plaque, aanslag en biofilm (bacteriën) met behulp van water en poeder onder hoge druk verwijdert. Het is prettig voor de patiënt en pijnloos. Ook voor orthodontische apparatuur is het een geweldig hulpmiddel!

Er wordt minder contact gemaakt met de elementen en dat wordt als zeer prettig ervaren door de meeste mensen.

 

Ook vinden we preventieve mondzorg zeer belangrijk. Daarom geven wij u graag advies over mondverzorging en trachten op die manier de zelfzorg te stimuleren. Preventie kan namelijk klachten, behandelingen en kosten voorkomen. Dit begint door het geven van goede voorlichting en mondhygiëne instructie. Gingivitis

Om tandvleesziekten zoals gingivitis (= ontsteking van het tandvlees) te voorkomen is een goede mondhygiëne zeer belangrijk.
Door het juiste gebruik van een goede elektrische borstel en het gebruik van tandenstokers, ragers, floss en andere hulpmiddelen verwijdert u zelf zoveel mogelijk plaque en kunt u op deze wijze het ontstaan van gaatjes en/of tandvleesontstekingen helpen beperken of zelfs voorkomen.
Voor het poetsen van uw tanden en kiezen raden wij een elektrische tandenborstel aan. Dit advies is gebaseerd op recentelijk wetenschappelijk onderzoek. Een goede borstel is de Braun Oral B plaque control, of de Sonicare van Philips.aquecontrol of de Sonicare van Philips.
Hiernaast dienen 1 maal per dag de vlakken tussen de tanden en kiezen te worden gereinigd, hiervoor raden wij tandenstokers of ragers aan. Voor een goede mondhygiëne en een gezonde mond is goed poetsen alleen dus niet voldoende. Uiteraard helpen wij u daarbij in de praktijk d.m.v. instructie.

In aanvulling op bovenstaande, bestaat er ook de zogenaamde professionele gebitsreiniging. Dit is een complete reiniging van het hele gebit, dus ook de plaatsen die u zelf lastig kunt bereiken. Tandsteen en aanslag worden hierbij volledig verwijderd. Deze behandeling wordt uitgevoerd door de mondhygienist. Daarmee verschaffen we u een goede uitgangssituatie om tot een gezonde mond te kunnen komen.

 

 

Parodontitis

​Bij sommige mensen kan een tandvleesontsteking zich in de loop der jaren uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het ontwikkelt zich dan tot een dieper gelegen ontsteking. Dit heet parodontitis, waarbij afbraak van vezels en van het kaakbot plaatsvindt.
Het tandvlees laat los van de tanden en kiezen. Hierdoor ontstaat een ruimte (pocket) tussen het tandvlees en de tand of kies waarin zich tandplak en tandsteen vormt.
Om parodontitis te genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de tandplak en het tandsteen van de tanden, kiezen en het worteloppervlak worden verwijderd. Tandplak en tandsteen in verdiepte pockets kunt u niet zelf verwijderen. Daarom wordt dit door de mondhygiënist gedaan met behulp van speciale instrumenten en/of ultrasone apparatuur.
Indien parodontitis zich voordoet, is behandeling genoodzaakt. Hiermee voorkomt men het verlies van tanden en kiezen. Zonder tijdige behandeling neemt het verlies van steunweefsel toe, waarbij zelfs gave tanden en kiezen geen houvast meer hebben en los kunnen gaan staan. Bij de behandeling van parodontitis wordt het behandelprotocol van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) gevolgd.
Nadat bij u parodontitis is gediagnostiseerd, maken wij een zogenaamde parodontiumstatus. Hierin wordt de mate van verlies van steunweefsel genoteerd. Aan de hand van deze status stellen we een behandelplan op. 
De NVvP heeft een behandelprotocol opgesteld met als doel te komen tot een, voor zowel patiënt als behandelaar, overzichtelijk en controleerbaar behandelplan. Dit plan wordt uiteraard uitvoerig met u besproken.

Halitose

 

Halitose betekent slechte adem. Bij halitose vindt iemand de geur van zijn of haar adem onaangenaam of zelfs afstotend. Maar vooral mensen in de omgeving kunnen de halitose opmerken. Als je mensen vraagt naar de oorzaak van halitose dan zullen de meesten antwoorden dat een maagprobleem de meest voorkomende oorzaak is. Niets is echter minder waar: bij de meeste patiënten met halitose ligt de hoofdoorzaak in de mond. Tandsteen, tandplaque of een slechte tonghygiëne kunnen onaangename geuren veroorzaken. Mensen in de omgeving van een persoon met halitose hebben vaak grote problemen met de vieze geur waardoor vermijdingsgedrag ontstaat. Dit kan tot sociaal isolement leiden.

Halitose is voor de patiënt een ernstige aandoening die in meer dan één opzicht het leven negatief kan beïnvloeden. Al met al een goede reden om deze aandoening te laten onderzoeken. Meestal is er een goede behandeling mogelijk. Nieuwe producten zoals de tongschraper en het gorgelmiddel Halita zijn daarbij effectieve hulpmiddelen. Ook kunnen mensen veel baat hebben bij een professionele gebitsreiniging, uit te voeren door de mondhygiënist.

Gezonde Mond

Een gezonde mond is waar wij naar streven.

In een gezonde mond komen meestal geen (pijn) klachten voor.

Er kunnen restauraties en/of protheses in de gezonde mond aanwezig zijn, maar deze zijn onder controle, stabiel en passen goed. Een gezonde mond heeft geen cariës of ontstekingen. Het tandvlees is mooi rose en bloedt niet, de tong is egaal van oppervlak, en de tanden zijn glad en staan vast in de mond.

Toch kan het nodig zijn om een gezonde mond te behandelen. Als er bijvoorbeeld tandsteen en/of aanslag op de tanden of kiezen aanwezig is, dient dit verwijderd te worden. Of bij een hoog risico op gaatjes, dan kan preventief een fluoride lak worden aangebracht die de tanden helpt beschermen.

airflow.jpg
bottom of page